Kronjylland – 13 landsbyer

I Randers Kommune ligger Landsbyklyngen Kronjylland, som består af 12 landsbyer i området omkring Harridslev, som stort set er identisk med Korshøjskolen dækningsområde. Byerne er Harridslev, Mellerup, Støvring, Albæk, Østrup, Vestrup, Tjærby, Tvede, Lem, Linde, Lindbjerg, Mejlby, og Gimming.
Visionen for landsbyfællesskabet er at styrke fællesskabet, øge deltagelsen ved lokale arrangementer, skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende, stedbundne ressourcer og i det hele taget få synliggjort områdets kvaliteter!

Lidt mere fra ansøgningen:
Fremtiden for landsbyerne i klyngen er udfordret på grund af beliggenheden nordøst for Randers, hvor den planlagte byudvikling hovedsagelig sker syd for byen dels mod Århus og dels langs motorvejen E 45.

Kommunens økonomi er presset, og det ser ud til at resultere i en udvikling, der ”presser” landområdernes kommunale services. Samtidig ser vi nogle demografiske udfordringer i en række af vore landsbyer, hvor et generationsskifte er på vej. Randers Fjord er under udvikling som naturpark, og da væsentlige områder ligger ind til Landsbyklynge KRONJYLLAND territorium, skal der følges op på dette, så landbrugs-, motions- oplevelses- og turistmulighederne udvikles og de nuværende optimeres.

Idrætslivet er under udviklingen – eller forandringer – og udviklingen om nytænkning af områdets eksisterende og fremtidige idrætsanlæg er meget væsentlig for området. Det kulturelle spor, i klyngen, udgøres hovedsageligt af de 7 forsamlingshuse i byerne Albæk, Mellerup, Lindbjerg, Linde, Mejlby, Støvring og Gimming. De er i stor udstrækning meget gamle men også nutidige ”kulturbærer” og varetager beboerforeningers interesser i landsbyklyngeområdet.

Erhvervslivet skal inddrages og udvikles med afsæt i erfaringer fra erhvervsorganisationen ”Harridslevs venner”, og målet for dette må være, at få alle virksomheder i området med i samarbejdet under en fælles paraply, der kunne hedde ”Erhvervsklub Kronjylland”.

1 thought on “Kronjylland – 13 landsbyer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *