Generalforsamling d. 21. marts Korshøjcentret Harridslev

Kom til generalforsamling i din Landsbyklynge.

Alle borgere i de 13 landsbyer er meget velkomne. Kom og vær med til at sætte dagsorden for det kommende år. Vi skal også uddele 35.000 kr i Borgerbudgetteringsmidler- husk at søge til jeres projekt før d. 1. marts.

Foreløbig dagsorden :

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Nyt fra Arbejdsgrupperne
 6. Årets prioriteringer ud fra Vision og Handlingsplan
 7. Borgerbudgettering, afstemning om projekter
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af Formand,    Valg af bestyrelse og Suppleanter
 10. Valg af Revisorer
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7 marts.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *