Generalforsamling 2020

Mandag d. 23 marts afholder Landsbyklyngen Kronjylland generalforsamling .

Dette sker kl. 19.00 i Konfirmandstyen i Tvede. efter dagsorden i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen

Knud Pedersen
Telefon: 21 77 50 71

Foredrag i Lem Forsamlingshus

Fredag d. 24 maj kl. 19.00 kommer Lindy Aldahl og holder et latterfyldt foredrag med titlen: Lindy Aldahl, før og efter Rigtige Mænd. Billetter kan bestilles og betales hos Kirsten Rasmussen på tlf. 40182706 senest d. 21 maj. Der vil være salg af drikkevarer mm. Foredraget er støttet af Elrofonden’s Elrodage. Entre 100kr.

Landsbyklyngen bakker op om Landdistrikspolitikken

Landdistriktsudvalget har fået byrådets godkendelse til at sende deres politik i høring.

Landsbyklyngen hilser dette velkommen og ser frem til det samarbejde der er lagt op til omkring Lokale fællesskaber.

Landdistriktspolitikken vil bla. andet bakke op med tilskud til kulturelle og aktivitetsskabende aktiviteter i landsbyerne og Landsbyklyngen er særligt glad for formuleringen om at tage særligt hensyn til Klyngesamarbejdet.

Den kritik jeg er citeret for i Amtsavisen har alene været rettet mod  at  initiativet om at støtte lokale aktiviteter i uge 28 med 90.000 kr kaldes en festival, hvilket jeg ikke mener at fx 10-20 forskellige aktiviteter i ligeså mange landsbyer opfattes som en festival.

I mit efterfølgende læserbrev roser jeg derfor også initiativet for alt hvad der sker i landdistriktet er positivt, når det understøtter det store frivillige arbejde der udføres.

 

Generalforsamling d. 21. marts Korshøjcentret Harridslev

Kom til generalforsamling i din Landsbyklynge.

Alle borgere i de 13 landsbyer er meget velkomne. Kom og vær med til at sætte dagsorden for det kommende år. Vi skal også uddele 35.000 kr i Borgerbudgetteringsmidler- husk at søge til jeres projekt før d. 1. marts.

Foreløbig dagsorden :

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Nyt fra Arbejdsgrupperne
 6. Årets prioriteringer ud fra Vision og Handlingsplan
 7. Borgerbudgettering, afstemning om projekter
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af Formand,    Valg af bestyrelse og Suppleanter
 10. Valg af Revisorer
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7 marts.

Bestyrelsen

Nyt fra din Landsbyklynge

Nyt fra din Landsbyklynge !

Bestyrelsen afholdt møde d. 22. januar og behandlede flere spændende sager.

 1. Randers Kommune har sendt Landdistriktspolitikken i høring. Landsbyklyngen vil takke for et godt udkast med positive visioner for landdistrikterne og særligt takke for den opbakning der ligger i oplægget til at understøtte arbejdet i Landsbyklyngen
 2. Vi har indgået et samarbejde med DGI og Randers kommune hvor to projekter samles til et projekt i Landsbyklyngen. Der er tale om” Kroppen er din hele livet” og ” Bevæg dig for livet ” Focus er familierne og at enhver form for bevægelse er vigtig. Vi vil i projektet vægte forskellighed, fysiske muligheder i forbindelse med eksisterende faciliteter og nye muligheder for landsbyerne.

Hør mere på vores generalforsamling

 1. Fastlæggelse af generalforsamlingen til d. 21.marts på Korshøjcentret i Harridslev
 2. Ansøgningsrunde om Borgerbudgetteringsmidler med ansøgningsfrist d. 1 marts og bevilling på Generalforsamlingen. Se hjemmesiden.
 3. Nyt fra arbejdsgrupperne : Stigruppen 3. projekter. Alternative Boformer hvor et konkret projekt er ved at tage form. Food Festival der gentages i et bredere perspektiv i 2019.

 

Kroppen er din hele livet

Landsbyklyngen Kronjylland er af DGI blevet udpeget som 1 af 2 landsbyklynger til at indgå i et projekt hvor formålet er at blive klogere på kropslig dannelse.

Vi har lagt vægt på at vi rundt om i Klyngen har mange faciliteter der kan indgå i dette projekt. Samtidig har Randers Kommune indgået en Visionsaftale med DGI med overskriften Bevæg dig for livet.

De to projekter kombineres til ét projekt og der har allerede været afholdt det første møde mellem Landsbyklyngen, DGI og Randers Kommune.

Kom og hør meget mere om dette på Landsbyklyngen Kronjyllands generalforsamling d. 21 marts.

Dagsorden og sted bringes senere her på siden.

 

Husk at du kan søge penge til din eller byens ide.

Landsbyklyngen Kronjylland udlodder igen beløb fra Randers Kommune.  Denne gang  er der 35.000 kr. i  borgerbudgetteringsmidler, så skynd dig at søge disse midler til dit projekt i Landsbyklyngen.

 

Mange har gode ideer, men mangler lige lidt penge til at få ideen gennemført. Her er der nogle midler, som du hurtigt og nemt kan få del i blot du opfylder nogle få kriterier og kan få landsbyklyngens opbakning til projektet.

Dette afgøres hvor din stemme er vigtig og afgøres ikke af bestyrelsen men de  der deltager i  mødet. 

Kriterier som det enkelte projekt skal opfylde :

1.     Klart formål og mål

2.     Beskrivelse af de enkelte byers baggrund for at deltage og hvor mange borgere inddrages direkte og indirekte.

3.     En beskrivelse af aktiviteten

4.     Hvilken effekt har aktiviteten på Landsbyklyngens udvikling

5.     Økonomi og tidsplan

6.     Hvem har ansvar og kompetence i projektet

 

Send en kort ansøgning til Knud Pedersen isheste508@gmail.com senest d. 1. marts med bevilling på Generalforsamlingen d. 21 .marts.

En bid af MINLANDSBY 2018

Den ene dag deler vi en samtale-madkurv med gode landsbyfolk fra Folkemødet i Odsherred, næste dag er vi til fællesspisning med landsbyfolkene fra Hvam. Hedensted Kommune ringer, de vil være med og bakke op om alle deres landsbyer.

Så er MINLANDSBY til koncert med Christopher og Dansk Folkehjælp. Søllested fra Lolland vinder pris for initiativet med den første app i kommunen og tilbage i Lemvig har kommunen bevilliget penge til 3 års medlemsskab. Så går turen til Lolland, hvor vi nupper 3 dage med landsbymøder i den nye klynge i Nordvest Lolland …

og så ALLE de landsby besøg – hver gang bliver vi imponeret over jeres energi. Tak til alle Landsby ambassadører for jeres kæmpe indsats i 2018. Tak til jer ALLE og rigtig godt nytår! Vi er vilde med landsbyer og vi glæder os helt vildt til, at “gi`den gas” sammen med jer i 2019. 

 Fra Min Landsby

Heino Sørensen og Rikke Skræddergaard