Borgerbudgettering

Projektet beskrivelsen skal omfatte:

 • Klart formål og mål
 • Beskrivelse af de enkelte byers baggrund for at deltage og hvor mange borgere der inddrages direkte og indirekte.
 • En beskrivelse af aktiviteten
 • Hvilken effekt har aktiviteten på Landsbyklyngen
 • Økonomi
 • Tidsplan
 • Hvem har ansvar og kompetence i projektet

————

Formål :   Hvad er det, der skal ske ?

Mål : Hvad er aktiviteten, hvem deltager og hvor mange ?

 • En beskrivelse af aktiviteten ?
 • Hvilken effekt har aktiviteten på Landsbyklyngen
 • ”Visionen for landsbyfællesskabet er at styrke fællesskabet, øge deltagelsen ved lokale arrangementer, skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende stedbundne ressourcer og i det hele taget få synliggjort områdets kvaliteter”.
 • Værdier i klyngen
 • På klyngemøderne blev der også arbejdet med, hvilke værdier klyngesamarbejdet skal tage udgangspunkt i.
 • Vi skal kende hinanden bedre!
 • Vi skal lave fælles arrangementer og skabe fællesskab på tværs
 • Alle aldersgrupper skal være med
 • Lytte og respekt for hinanden
 • Løfte i flok; jo flere vi er, jo stærkere
 • Rummelighed
 • Åbenhed, ærlighed, tillid
 • Se muligheder, have visioner
 • Beskrivelse af de enkelte byers baggrund for at deltage og hvor mange borgere der inddrages direkte og indirekte.
 • Økonomi . Der kan søges mellem 5.000 og 35.000
 • Juni 2018 til 2020
 • Hvem har ansvar og kompetence i projektet

 

Hvordan fordeler vi 100.000 kr ?

Proces :

Stormøde         7 marts.                                       Kriterier fastlægges  Områdemøder

Projekter udarbejdes                                           Styregruppe

Afleveres 1. maj                                                    Ole Clausen

Stormøde. 15. maj i Mellerup                            Afstemning om projekter

Igangsætning                                                         Aftales med bestyrelsen

 

Hvem beslutter ?

Det gør I !

Afstemning d. 15. maj

Projekterne fremlægges og der kan stilles spørgsmål.

Efterfølgende afstemning. Hvis mange projekter. 2 afstemninger.

Alle fremmødte har 2 stemmer. Ikke samme projekt.

Stemmeret : alle der er konfirmeret/nonfirmeret.