Fjord og natur

Landsbyklyngen Kronjylland ligger lige ned til Randers Fjord – og endda på solsiden.

Landsbyklyngen Kronjylland ”Solsiden af Randers Fjord” placerer fjorden som en central del af naturen i Landsbyklyngen suppleret af et fjordlandsskab, skove og landbrugsjord.

Randers Fjord udgør det centrale i det tiltag de to kommuner omkring fjorden tog i 2010 og opnåede i 2014 status som pilotprojekt i Friluftsrådet.

Visionen

Naturpark Randers Fjord er både nationalt og internationalt kendt for at give unikke naturoplevelser, muligheder for fysisk udfoldelse, sport og rekreativt udendørs ophold til fremme af sundhed.

Naturpark Randers Fjord er kendt for stor naturværdier og kulturhistoriske spor og fortællinger. I Naturpark Randers Fjord går naturbenyttelse og -beskyttelse hånd i hånd.

I Landsbyklyngen Kronjylland har byerne Tjærby,  Vestrup, Albæk, Østrup, Støvring, Mellerup og Tvede arealer ud til fjorden. Derfor har klyngen stor interesse i at indgå i et nært samarbejde med Naturpark Randers Fjord og den gruppe af frivillige, der hedder Fjordfolket, for at opnå synergi af de fælles initiativer.

I klyngens vedtægter står der: ”At initiativer bygger på områdets store naturværdier ved god anvendelse af fjorden, skovene og landskabet.”

Flere af de initiativer og arbejdsgrupper, der er igangsat i Landsbyklyngen, tager udspring i naturen og fjorden, der er en af de styrker, der er formuleret i Klyngesamarbejdet.

Læs mere om Naturpark Randers Fjord her: www.naturparkrandersfjord.dk

 

Færgen Ragna sejler over fjorden. Læs mere her: www.randersfjord-faerger.dk