Albæk

Albæk er den ældste og største af ”de Nedre Byer”, der ligger lands Randers Fjords nordlige side. Landsbyen er placeret ved en slugt, hvor Albæk Møllebæk løber. Bækken er sandsynligvis grunden til, at landsbyen er placeret netop her.

Kirken er en af Kronjyllands ældste og ligger på et lille fremspring midt i landsbyen. Kirken har oprindelig ligget højt i forhold til den øvrige bebyggelse i Albæk. I dag ligger kirken fortsat centralt og synligt.

Albæks bebyggelsesstruktur er styret af landskabet og vejen, der løber forfoden af dalskrænten. Bebyggelsen udgøres af firlængede gårdanlæg, samt byhuse, der ligger helt ud til vejen. På dalskrænten mod øst ligger der et større område med parcelhuse, der har en flot udsigt over fjordlandskabet mod syd.

Albæk har primært bredt sig mod vest frem til 1940 og siden mod øst. Parcelhuskvartererne, på skrænten nedenfor Østrupvej, er placeret tilpas lavt i terrænet til, at udsigten fra Østrupvej er bevaret. Generelt er bebyggelsen godt tilpasset landskabet.

Albæk har gennemgået en ret kraftig udvikling, og gårdstrukturen er efterhånden noget udtyndet. De tilbageværende gårde er af svingende bevaringsværdi rent bygningsmæssigt. Deres historiske bevaringsværdi er dog høj. Småhusstrukturen omkring vejkrydset i midten af landsbyen er karakteristik for landsbyen, men bebyggelsen er desværre i noget blandet stand.

I den nordlige udkant af Albæk findes et idrætsanlæg og klubhus for brugerne, og Albæk har et velbevaret forsamlingshus midt i byen.

Læs nærmere i Randers kommunes landsbybeskrivelse her:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Albaek/

En gruppe har udarbejdet en guide til historie og gammel bebyggelse i de Nedre Byer. Det er et projekt bl.a. gennem LAG og virkelig værd at læse/studere. Du finder materialet ved at klikke her