Foreninger

 • Cafe Færgestedet
  I 2010 hvor den Kgl. Priviligerede Mellerup – Voer færgefart havde 400 års Jubilæum, tog Mellerup initiativ til et genoplivningsforsøg af det gamle færgehus. Dette blev til Café Færgestedet.
  I alle weekends kl. 13 – 17 i maj, juni, juli og august serverer en stor gruppe af frivillige borgere fra Mellerup og omegn en god kop kaffe med hjemmelavet mormorlagkage, kringle samt kakao med hjemmebagte boller. Der kan også købes is og sodavand.
  Se endvidere her
 • DOF – Nørhald Aftenskole
  DOF Nørhald Aftenskole har arrangeret kurser og foredrag i det område, der tidligere var Nørhald Kommune, siden 1965. Formålet er at arrangere folkeoplysende virksomhed og kulturelle og debatskabende arrangementer. Aftenskolen er uafhængig af partipolitik.  Der bliver udbudt så forskellige kurser som skulptur med motorsav, yoga, knipling, pileflet, jagt og så videre.  Hvis nogen har en god ide til et kursus, og måske kan samle ti-tolv personer, så er man velkommen til at kontakte Aftenskolen, der vil forsøge at få kurset oprettet.
  På den gamle skole i Hald, nu CSV Randers, samles der hver vinter en 60-70 personer til foredragsrækken ”Højskolesangbogen og…” Emnerne spænder vidt, fra samfundsdebat til underholdning. Det er aftner præget af godt humør og engagement.
  Læs mere om kurser og foredrag på www.norhaldaftenskole.dk.
 • FDF Harridslev

  FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd.
  Hjemmeside: http://fdf.dk/harridslev/

   

 • Harridslev Beboerråd
  Foreningen formål er, gennem upolitisk arbejde, at fremme indflydelsen på fælles interesseområder i Harridslev og omegn, særligt på det udviklingsmæssige område.
  Facebook: www.facebook.com/groups/harridslev/
  Hjemmeside: www.harridslev.dk/
 • Harridslevs Venner

  På hjemmesiden vil du kunne finde forskellige relevante oplysninger om Harridslev by: www.harridslev.dk/erhverv
 • Lem Borgerforening
  Lem Borgerforening er en frivillig forening for byens borgere. Vi arbejder aktivt for bla. større trafiksikkerhed gennem landsbyen og støtter ethvert initiativ om sammenhold i tæt samarbedje med Menighedsrådet, der har en decideret ungeklub for byens børn.
  Hvor der arrangeres diverse gratis udflugter, de har bla. været i Rush Trampolinpark og i Klatreautomaten. Børnene mødes ofte også bare til hygge og pizza.
  Derudover har vi fællesspisninger i forsamlingshuset og Lem Weekend, en hel weekend med forskellige aktiviteter i form af Gadefodbold- de forskellige gader kæmper mod hinanden om vandrepokalen og især håneretten. Der er opsat telt til fest med fællesspisning og musik. Det hele sluttes af søndag med et loppemarked som er åbent for alle, også udstillere.
  Kort sagt, i Lem er vi der for hinanden.
 • Lem Lokalhistorisk Forening
  Lem har i alle år været et lille lokalsamfund, hvor borgerne har haft et tæt forhold igennem byens aktiviteter med blandt andet gartneri, smedieforretning og egen brugs. Som årene er gået er disse aktiviteter desværre blevet lukket, men historien fra dengang og til i dag bliver bevaret og delt med alle byens borgere og andre interesserede. Foreningen blev etableret i 2009.
  Se mere på hjemmesiden:  www.lemlokalhistorie.dk/
  Email: kontakt@lemlokalhistorie.dk 
 • Nørhald Egnsarkiv
  Arkivets formål er blandt andet at indsamle og bevare billeder og papirer, der fortæller om en svunden tid: Private papirer og billeder der ønskes utilgængelige for uvedkommende, forsegler og beskytter vi gerne i en årrække.  Arkivet indeholder ca. 200 meter reol-hylder.
  Hjemmeside: www.noerhald.lokalarkiv.dk
  Facebook: www.facebook.com/NoerhaldEgnsArkiv/
 • Nørhald Musik -og Teaterforening / Støvringgaard Festspil
  Nørhald Musik- og Teater Forening er en teater- og musical forening, der arbejder med at opsætte musicals med amatører som de centrale aktører. Foreningen ønsker hovedsagligt at skabe en høj kunstnerisk oplevelse for sit publikum, og sætter en glæde og fornøjelse i at udvikle lokale talenter.
  Støvringgaard Festspil er traditionelle familiemusicals under åben himmel.
  Hjemmeside: Stoevringgaardfestspil
 • Mellerup Bådelaug
  Mellerup Bådelaugs formål er at tilvejebringe de bedste forhold for medlemmerne og deres både, samt at skabe et tiltrækkende miljø på området. Alle relevante oplysninger om bådelauget kan man læse om på vores hjemmeside: Mellerupbaadelaug.dk
 • Mellerup Bylaug
  Mellerup Bylaug skal medvirke til at styrke udviklingen af Mellerup gennem information og samarbejde mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv og borgere i Mellerup (Mellerup kirkesogn.
  Alle borgere i området er medlemmer, uden kontingent, Foreninger og Erhverv kan frivilligt indbetale kontingent.
  Opgaver: Mellerup Bylaug indsamler og udsender information om aktiviteter, møder og andet af fælles interesse og kan indkalde til borgermøder.
  Mellerup Bylaug løser, på opfordring, opgaver der ikke umiddelbart kan gennemføres af foreninger eller grupper af enkeltpersoner.
  Mellerup Bylaug kan på vegne af foreninger, institutioner, erhvervsliv og grupper af enkeltpersoner søge midler til udvikling af MellerupHjemmeside: http://mellerup.infoland.dk/foreninger/mellerup-bylaug/