Institutioner

Børnehaver og skoler

 • Børnehuset Harridslev – Kastanievej 20, 8930 Randers NØ tlf.89 15 93 30

  Børnehuset Harridslev – Skolevænget 1, 8930 Randers NØ tlf. 89 15 97 80
  Bemærk: Består af 2 afdelinger
  Børnehave/VuggestueHarridslev hjemmeside:  Børnehuset Harridslev
 • Mellerup Friskole & Naturbørnehave
  Faglighed og fællesskab
  Smukt beliggende med udsigt over Randers Fjord ligger Mellerup Friskole og Naturbørnehave. Her finder du et børne- og skoleliv med afsæt i grundtvig-koldske traditioner – båret af engagerede voksne og forældre.
  Mellerup Friskole har i 2017 120 elever fordelt på 0-8 klassetrin. Mellerup Naturbørnehave tæller 27 børn.Skolen har nu taget initiativ til oprettelse af 9 klassetrin i samarbejde med Efterskolen.
  Hjemmeside:  Mellerup Friskole
 • Korshøjskolen
  Korshøjskolen er en folkeskole med elever fra 0 – 9. klasse.
  Skolen er afdelingsopdelt:
  A-skolen: 0. – 3. klasse
  B-skolen: 4. – 6. klasse
  C-skolen: 7. – 9. klasse
  Skolen har special-klasser fra 7. – 10. klassetrin for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
  Hjemmeside: Korshøjskolen

Mellerup Efterskole
Skolens formål er inden for rammerne af gældende love og bekendtgørelser om frie grundskoler og frie kostskoler at drive en grundtvig-koldsk fri- og efterskole, som skal give eleverne en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolens formål er samtidig at bidrage til elevernes almendannelse, samt give eleverne mod på livet og lyst til at tilegne sig viden og færdigheder.
På Mellerup Efterskole tilbyder vi både 9. og 10. klasse.
Hjemmeside: Mellerup Efterskole

 • Mellerup Skolehjem
  Mellerup Skolehjem er en døgn- og aflastningsinstitution med intern skole under Center for børn og unge, autisme og undervisning i Randers Kommune. Eksterne elever er tilknyttet efter henvisning fra stedlig PPR.
  Tlf.: 8915 6400
  Hjemmeside Mellerup Skolehjem

Aftenskole

 • Nørhald Aftenskole
  DOF Nørhald Aftenskole har arrangeret kurser og foredrag i det område, der tidligere var Nørhald Kommune, siden 1965. Formålet er at arrangere folkeoplysende virksomhed og kulturelle og debatskabende arrangementer. Aftenskolen er uafhængig af partipolitik.  Der bliver udbudt så forskellige kurser som skulptur med motorsav, yoga, knipling, pileflet, jagt og så videre.  Hvis nogen har en god ide til et kursus, og måske kan samle ti-tolv personer, så er man velkommen til at kontakte Aftenskolen, der vil forsøge at få kurset oprettet.
  På den gamle skole i Hald, nu CSV Randers, samles der hver vinter en 60-70 personer til foredragsrækken ”Højskolesangbogen og…” Emnerne spænder vidt, fra samfundsdebat til underholdning. Det er aftner præget af godt humør og engagement.
  Læs mere om kurser og foredrag på www.norhaldaftenskole.dk.

Centre

 • Korshøjcenteret
  Korshøjcenteret er samlingssted for ældre i Kronjylland
  Adresse: Kastanjevej 3, Harridslev
  Tlf.: 8915 8950
  Se endvidere Bosteder Randers Nord

Dagplejen

Du kommer på Randers kommunes hjemmeside vedr. dagplejen ved at klikke her. Herefter kan du via kortet finde placering af dagplejere i vores landsbyklynge.

Du kan også følge dagplejen på Facebook.