Borgerundersøgelsen

Som en del af klyngeprojektet, gennemførte DGI i foråret en borgerundersøgelse i hele klyngeområdet. Målet med undersøgelsen er at styrke beslutningsgrundlaget for bestyrelsen i Landsbyklyngen Kronjylland.

Undersøgelsen kortlægger kvaliteter og potentialer i landsbyklyngens geografi, demografi og interne strukturer. Vi får også borgernes syn på klyngens udfordringer og muligheder i udviklingen af området.

Det har givet bestyrelsen gode muligheder for at prioritere, hvad der skal være med i den kommende udviklingsplan og det fortsatte arbejde generelt.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 5. juni til 26. juni 2017. 1.022 borgere har besvaret undersøgelsen og den samlede svarprocent er 15,6%, hvilket er meget flot. Tak til alle der deltog!

Læs borgerundersøgelsen her