Gimming

Gimming ligger på et plateau syd for Nørrekær, hvor Ris Møllebæk løber. Landskabet er vidtstrakt og blødt bakket mod syd og øst.

Gimming virker ved første øjekast lidt fragmenteret og spredt, men ved nærmere studier ses det, at gårdene altid har ligget med brede mellemrum enten som enkeltgårde eller i klynger. Den bedst bevarede klynge ligger nord for Runevej og udgør landsbyens vestlige ende. Gårdklyngen tegner, sammen med gårdene syd for Vestrupvej og kirken midt i byen, grundtrækkene i den gamle landsbystruktur.

Bebyggelsen blev i forbindelse med Kommuneatlas Randers SAVE – registreret i 1999. I bymidten ligger flere bevaringsværdige bygninger. Blandt dem den gamle Rytterskole og den nyere (nu lukkede) byskole overfor. Begge er de vigtige historiske bygninger i den lille landsby. Forsamlingshuset på hjørnet af Runevej er fortsat aktivt og i forholdsvis pæn stand.

 

I 1970erne er to parcelhuskvarterer opstået vest for Gimmingvej og omkring Gimming Kirkevej. Begge områder er fint integreret i den resterende landsbystruktur.

I løbet af de senere år er der bygget flere parcelhuse på landsbyens østkant ved Vestrupvej.

 

s nærmere her på Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Gimming/