Harridslev

 

Harridslev, Udbyhøjvej, ”klædt på” til fest

Harridslev er beliggende i et relativt fladt landskab, og fra byen strækker der sig hegn, diger og veje ud i alle retninger, og fortæller om udskiftningstidens opdeling af landbrugsjorden fra fælles til privat eje.

Harridslev er nærmest eksploderet i parcelhuskvarterer siden 1960erne.
Den gamle landsby ligger umiddelbart nord for disse, men fungerer stadig som byens centrum.

Byudviklingen har overordnet fulgt de historiske linjer, hvilket er et fint træk.
Fra syd skærer en blød slugt sig gennem landskabet og danner en grænse for byudviklingen mod sydøst.

I den gamle landsbymidte er der sket en del udskiftninger af gårde og byhuse, og store flader optages i dag af asfalterede parkeringens arealer. Udbyhøjvej dominerer miljøet kraftigt.

Stort set alle landsbyens servicefunktioner er samlet i den gamle bymidte. Her findes brugsen, tanken, kirken, byens selskabslokaler (Heidis Kro), børneinstitutionen, ældrecenteret, og forsamlingshuset, som nu er i privat eje, og ændret til selskabslokale.

I den nordøstlige del af byen ligger Korshøjskolen og Korshøjhallen, som benyttes af skolen i dagtimerne og resten af tiden af idrætsforeningen SMIFF09.
Der er endvidere nordøst for byen en rideklub med udendørs anlæg og 2 ridehaller.

Der er flere potentielt bevaringsværdige bygninger i den oprindelige del af byen.
Harridslev er egentlig i vedligeholdsmæssig god stand, men ændringer i gadestrukturen gør, at området ikke indbyder til ophold. Der er et stort udstykningsområde syd for byen, hvor der mulighed for parcelhuse og / eller rækkehuse.
Der er flere ”grønne områder”  rundt i byen. Et nyt stianlæg, kaldet ”Møllebækstien” er etableret syd for byen ud i naturområdet.

Læs nærmere beskrivelse her i Randers kommunes Landsbybeskrivelse:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Harridslev/

Se Harridslevs hjemmeside her:

www.harridslev.dk