Lem

Lem ligger højt i landskabet og syd for byen er der udsigt mod Dronningborg og Randers Fjord. Landskabet skråner ned til Ris Møllebæk mod syd

Randers – Hadsund – jernbanen løb i perioden 1883 – 1969 vest om Lem, men har ikke medført markante forandringer for landsbyen. Lem har formået at fastholde struktur og sine rummelige kvaliteter, som primært består af de to parallelle gårdrækker omkring Lemvej. De nyere småhusbebyggelser omkring gadekæret er i stil og materialer tilpasset landsbyen. Parcelhuskvartererne på byens vestkant har ikke indflydelse på oplevelsen af den gamle bydel.

Lem har en bemærkelsesværdig høj andel af bevaringsværdige huse og gårde, og vedligeholdelsesstandarden er høj sammenlignet med andre landsbyer. Dette bunder delvis i, at der i 2003 er udarbejdet en bevarende lokalplan for Lem (323-R), for at beskytte og værne om de værdier Lem besidder i fremtiden.

Gården ”Syvager” blev i 2008 ombygget til boligformål og er et eksempel på, hvordan landbrugsbygninger kan genanvendes og omdannes på en måde, så de fortsat udtrykker landsbyens og bygningernes oprindelige formål.

Lem er udpeget til kulturmiljø på basis af dens unikke og velbevarede struktur og bebyggelse.

Trods sine begrænsede serviceudbud er Lem en meget attraktiv og velholdt landsby med en særlig god atmosfære. Lem har et godt og velholdt forsamlingshus nogenlunde midt i landsbyen.

Læs nærmere her:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Lem