Linde

Linde Kirke

Linde ligger højt i landskabet og byder på en fin udsigt over de åbne marker mod syd og øst, hvor landskabet støt falder.

Linde består af to dele. Den østlige er den gamle landsby, hvor der er to gårdrækker omkring Lindegårdsvej og med kirken i den østlige ende af byen, som fokuspunkt.
Den oprindelige gårdbebyggelse er delvis udskiftet med byhuse, og andelen af originale gårde og huse er lille. Den vestlige del består af parcelhuskvarterer og forholder sig ikke i udpræget grad til den oprindelige landsbys struktur selv om udstykningen følger de gamle matrikelskel omkring gamle forte.
Linde har fortsat et velholdt og aktivt forsamlingshus, som er borgernes samlingssted.

Læs nærmere her på Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/LindbjergogLinde/