Mejlby

Mejlby er beliggende i den vestlige del af klyngeområdet, og landsbyens gamle centrum ligger i en slugt lige nord for en blød bakke. I slugten ligger hovedgaden, Hørgaden. Øst for byen ligger et knudret bakkeparti, bevokset med skov.

Nord for landsbyen rejser sig en græsklædt skråning, der danner baggrund for bebyggelsen nord for Hørgaden.

Fra byens sydlige rand, der ligger på den bløde bakke, er der udsigt over de åbne vidder.

Mejlby består i dag hovedsagelig af et stort parcelhusområde, beliggende mellem den gamle landsby og Hadsundvej.

Den gamle landsbymidte fremstår i dag meget spredt, med langt mellem husene. Der er ikke klart defineret gadeforløb, og bygningsmassen er for en dels vedkommende forsømt og slidt

Den gamle, nu lukkede, købmandsbygning ligger fortsat i den gamle landsbymidte.
Samlingsstedet i Mejlby er forsamlingshuset, som er placeret i den ældre bydel.

Med det store attraktive boligområde, beliggende lige vest for landsbyen, er vægten i Mejlby forskubbet. Det er beklageligt, at der kun i begrænset omfang tages hånd om at bevare den gamle landsbymidte, hvor den nye bebyggelse har sit udspring.
Der er nu oprettet et nyt lege- og aktivitetsområde ved et grønt område nogenlunde midt i parcelhuskvarteret.

Læs nærmere her i Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Mejlby/

Mejlby by