Mellerup

Mellerup har en helt unik beliggenhed på skrænten over Randers Fjord. Den oprindelige landsby er beliggende over det kuperede terræn ovenfor skræntens skråninger og slugter og skaber et bymiljø med store højdeforskelle.

Mellerup set fra Fjordsiden

De nyere boligområder har indtaget den øvre del af skrænten og er beliggende med en fantastisk udsigt mod øst ud over fjorden.

Nordøst for byen, i landskabet nedenfor skrænten, ligger en del spredt bebyggelse, som med tiden har udviklet sig til reelle boligkvarter med en fin tilknytning til fjordlandskabet.

Cafe Færgestedet

Andelstiden, samt en meget aktiv Grundtvigsk bevægelse, har sat tydeligt præg på byen med flere skoler, – Friskole, Efterskole og Skolehjem – som fortsat er aktive og tilfører dagligt liv til byen. Servicetilbuddet i Mellerup tæller foruden de tre skoler også lystbådehavnen og færgelejet, med færge til Voer på østsiden af Randers Fjord.
Endvidere er der i Mellerup et forsamlingshus med en meget lang historie bag sig.

Gårdene er udskiftet, så der i dag ikke er mange af de oprindelig firlængede anlæg tilbage. Bygningsmassen er generelt i god stand, men der findes enkelte forsømte huse og gårde i byen. På positivsiden er der også flere bevaringsværdige byggerier som fx Lodsgården og de charmerende små fritidshuse med maritimt præg på Østerbro.

Læs nærmere her på Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Mellerup/

Mellerup by