Østrup


Østrup
er trods sin placering i de høje bakker, én af De Nedre Byer. Dens relation til Albæk minder om Vestrups, idet begge er udflytterbyer herfra. Vestrup ligger for foden af Fjordskrænten, mens Østrup ligger højt med fin udsigt til Randers Fjord.

Sydvest for byen ligger et gammelt voldsted, som i dag er bevokset med krat. Voldstedet er næsten usynligt, men har potentiale til at blive et fint rekreativt åndehul i kraft af sin placering med udsigt til Randers Fjord.

Hvor Albæk, som moderby, har udviklet sig med kirke, skole, og servicefaciliteter (Skole og nu butik lukket), har de to udflytterbyer – og dermed også Østrup – holdt sig til landbrugsdriften.
Fra oprindeligt at have bestået af fire sammenbyggede gårdanlæg er Østrup i dag en noget spredt bebyggelse.

Læs nærmere her i Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Ostrup/

En gruppe har udarbejdet en guide til historie og gammel bebyggelse i de Nedre Byer. Det er et projekt bl.a. gennem LAG og virkelig værd at læse/studere. Du finder materialet ved at klikke her