Støvring

Støvring er en slynget vej by, hvis sydlige ende ligger på en bakke med udsyn over Randers Fjord mod øst. Landskabet er varieret med både marker, golfbane, skov og fjorden. Øverst i byens sydlige ende ligger kirken med frit udsyn stort set hele vejen rundt. I landskabet omkring Støvring ses i øvrigt diger og hegn i karakteristisk stjerneform, der stammer fra udskiftningen i 1790.

Støvring har en langstrakt struktur omkring Kronjydevej og Lindbjergvej. Gårdene der tidligere flankerede gadeforløbet, er for de flestes vedkommende skiftet ud med byhuse. Et velbevaret bystævne, en karakteristisk smedje, forsamlingshuset og en flot gammel skolebygning (nu lukket), fortæller historien om en tidligere meget aktiv landsby. Foruden kirken er forsamlingshuset fortsat aktiv, men de øvrige servicefunktioner er enten fraflyttet eller lukket.

Det ændrer dog ikke ved, at Støvring har bevaret en fin struktur og mange af de, for en landsby, så karakteristiske bygninger er synlige i bybilledet og i god stand.

Læs nærmere her i Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Stovring/