Tjærby

 

Tjærby er en af De Nedre Byer, der ligger ud til engene lands Randers Fjords nordside. Landskabet nord for Tjærby har et unikt tilhørsforhold til landsbyen gennem en særpræget og næsten helt intakt dige struktur. Digerne tegner et karakteristisk billede og synliggør de gamle matrikelskel i landskabet.

Tjærby består dels af den klart definerede gårdbebyggelse syd for Tjærbyvej, og dels af den spraglede småhusbebyggelse nord for denne. Gårdrækken er ikke så klart defineret som i Vestrup, men flere gårde er intakte og med meget originale anlæg. Nogle med springvand i gården. Enkelte gårde er desværre reduceret til kun at omfatte stuehus. Bebyggelsen er fortsat karakteristisk og bør værnes om dette.

Den selvgroede småhusstruktur rummer charmerende træk, såsom små bagveje og kik til haverne. Bebyggelsens skala og struktur står i skarp kontrast til gårdrækken syd for vejen.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Randers Kommuneatlas foretaget af SAVE – registreringen af bebyggelsen i Tjærby. Vurderinger i kategorien 1 – 4 er overført til dette materiale.

Den sydlige del af Tjærby samt fjordlandskabet syd for landsbyen er udpeget til kulturmiljø.

Læs nærmere beskrivelse her i Randers kommunes landsbybeskrivelse:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Tjaerby/

En gruppe har udarbejdet en guide til historie og gammel bebyggelse i de Nedre Byer. Det er et projekt bl.a. gennem LAG og virkelig værd at læse/studere. Du finder materialet ved at klikke her