Tvede

Tvede Kirke

Tvede er en langstrakt landsby beliggende i et kuperet landskab, som er rig på detaljer. Mod øst afsluttes landsbyen af et nyere parcelhuskvarter, som ligger attraktiv på en bakke, men i øvrigt ikke forholder sig til landsbyens struktur. Mod vest gennemskæres byen af Udbyhøjvej, og her ligger kirken og den tidligere skole og kommunekontor. Neden for kirken, nord for den gamle bydel, løber Tvede Å, som sammen med Udbyhøjvej deler landsbyen i to.

Tvede har fine landskabelige kvaliteter med mange markante bakker og slugter. Kirkens placering er fremtrædende og blandt de mest oplevelsesrige i Randers Kommune.

Den gamle landsbygade Bavnevej har flere steder hulvejskarakter og fungerer stadig som den østlige bydels rygrad.
Tvedes bebyggelse er af meget blandet karakter. Lige fra store gårdanlæg over gamle landsbyhuse til 1900-tals villaer til et missionshus. Derudover udgør den gamle skole, som er ombygget til det nu lukkede kommunekontor, stor fortælleværdi om byens historie.Med en fokuseret indsats for at genskabe originaliteten i bebyggelsen kan landsbyens helhedsindtryk hæves.

Læs nærmere her i Randers Kommunes Landsbyregistrering:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Tvede/

http://www.tvedeby.dk/