Vestrup


Vestrup
er den mindste, men også den mest originale af De Nedre Byer øst for Randers. Byen er en udflytter by fra Albæk. Samtlige, af de seks oprindelige gårde, ligger stadig som komplette firlængede anlæg langs Nedre Vej.

Den stejle skrænt over for gårdene samt beplantningen på denne er med til at skabe det unikke, veldefinerede gaderum foran gårdene. I byens østlige kant er der etableret en bebyggelse bestående af parcelhuse. Den lille bebyggelse ligger fint og diskret i landskabet over for gårdene.

Vestrup er udpeget til kulturmiljø, og der er i 2006 lavet en bevarende og ganske udførlig lokalplan, der på fin vis oplyser og værner om de unikke værdier, Vestrup besidder. Lokalplanen blev udarbejdet få år efter, at ”Skjødtgården”, landsbyens dengang mest forfaldne gård, blev omdannet til almene boliger. Ombygningen

skete i samarbejde med Randers Boligforening, Kulturarvsstyrelsen og Realdania.
Realiseringen af Skjødtgården som eksempelprojekt har medført at indbyggertallet næsten er fordoblet i Vestrup. Sammen med lokalplanen, der informerer om byens historie og vedligeholdelse af byens bygninger, har den givet Vestrup et markant løft, så den nu er en af Randers Kommunes mest originale og velholdte landsbyer.

Læs nærmere beskrivelse her i Randers Kommunes Landsbybeskrivelse:

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Vestrup/

En gruppe har udarbejdet en guide til historie og gammel bebyggelse i de Nedre Byer. Det er et projekt bl.a. gennem LAG og virkelig værd at læse/studere. Du finder materialet ved at klikke her