Vision

Det er vores vision indenfor de næste 8 år, at:

  • udvikle området med bosætning, erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter og turisme i klyngeområdet.
  • skabe et bæredygtigt og attraktivt landsbymiljø gennem samarbejde og synlighed
  • at fremhæve områdets historie og naturområder med landligt miljø i området ud mod Randers Fjord, så området er attraktivt i egen og andres bevidsthed
  • at bruge de frivillige og stærke kræfter, der er i området, til at sikre udviklingen og aktiviteterne
  • at arbejde for en aktiv markedsføring af området.

Vi midtvejsevaluerer efter 4 år.